DESPRE NOINOUTATICARIERECOMENZI CARBURANTACREDITARICONTACTCARD ELDOMIR
Pasiunea pentru calitate si excelenta se cultiva zilnic!
Mediu

DECLARATIA SI ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL IN DOMENIUL MEDIULUI

Protectia mediului si a omului este, pentru unitatea noastra, obiectivul cu o importanta majora ce poate fi dus la bun sfarsit numai printr-o conceptie si printr-un efort unitar comun – angajati, colaboratori, clienti.

Managementul firmei, impus la cel mai inalt sdandard de calitate din S.C ELDOMIR IMPEX S.R.L a implementat un Sistem de Management al Mediului in conformitate cu cerintele ISO 14001: 2005, care actioneaza pentru imbunatatirea continua a acestuia si obtinerea certificarii.

Domeniul in care se aplica sistemul de management este constituit din activitatile de vanzare si distributie de produse petroliere si produse derivate – minerale; transportul de marfuri periculoase; cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante, depozitare si prestari de servicii in agricultura.

Scopul nostru este acela de a imbunatati permanent protectia mediului si de a preveni poluarea acestuia.

Pentru atingerea si mentinerea scopului propus, Directorul general al societatii a stabilit urmatoarele directii de actiune:

PROMOVAREA CONSTIINTEI DE MEDIU
Instruirea si motivarea personalului, astfel incat fiecare salariat sa constientizeze faptul ca "oricare iti este functia, ai un furnizor si un client", precum si, participarea acestuia la realizarea programului de management de mediu, prin aplicarea masurilor de control operational – comunicare si informare la toate nivelele.

PREVENIRE IN LOC DE REACTIE
Sa identificam factorii de risc si sa planificam astfel masurile de prevenire corespunzatoare pentru evitarea unor efecte de mediu datorate unor poluari accidentale.

UTILIZAREA RATIONALA A RESURSELOR
Aplicarea principiului 4R: Reducere, Reutilizare, Reciclare si Recuperare cu privire la deseurile rezultate si sortarea selective a acestora inainte de eliminare.

INTARIREA IMAGINII DE MARCA A SOCIETATII PRIN INDEPLINIREA CERINTELOR PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI IN CONFORMITATE CU NORMATIVELE IN VIGOARE.

Pentru indeplinirea acestora am stabilit urmatoarele obiective generale:
- Un proces continuu de educarea a personalului organizatiei si a personalului care lucreaza in numele organizatiei cu scopul obtinerii performantei de mediu;

- Organizarea unui sistem transparent de comunicare intern si extern pentru informarea intregului personal din societate si a publicului consumator, cu aspectele de mediu, performantele obtinute, modul de tratare si rezolvare a observatiilor si reclamatiilor;

- Prevenirea poluarii si a consumului de resurse preponderant, prin aplicarea recuperarii si reciclarii fata de eliminarea deseurilor in mediul natural;

- Imbunatatirea modului actual de gestionare al deseurilor generate din activitatile noastre si incadrarea in limitele impuse pentru poluantii evacuati in aer si in apele uzate;

- Reducerea consumului de apa si energie prin reducerea/ eliminarea pierderilor nejustificate;

- Asigurarea accesului liber al publicului la informatia de mediu prin site-ul organizatiei;

- Certificarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001/2005;

Imi asum alaturi de angajatii si colaboratorii mei, responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea si mentinerea sistemului de management de mediu, drept care, solicit ca intregul personal din cadrul societatii Eldomir Impex sa dobandeasca si sa-si asume in mod activ sarcinile care-i revin in acest sens.


Director General,
Vasile Dogarescu

Data
01.01.2013

GALERIE FOTO
Mediu
Calitate
Mediu
Bilant