DESPRE NOINOUTATICARIERECOMENZI CARBURANTACREDITARICONTACTCARD ELDOMIR
Pasiunea pentru calitate si excelenta se cultiva zilnic!
Calitate

DECLARATIA SI ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL SOCIETATII COMERCIALE ELDOMIR IMPEX SRL IN DOMENIUL CALITATII

Suntem in totalitate angajati ca in cadrul societatii Eldomir Impex sa fie realizate servicii care sa indeplineasca intr-o masura din ce in ce mai mare cerintele si asteptarile tuturor partilor interesate: societatea, organisme si organizatii neguvernamentale, servicii si institutii publice, persoane juridice si fizice, societati comerciale, parteneri din tara si strainatate etc.

In acest scop, in cadrul societatii Eldomir Impex este proiectat si implementat un Sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.

Politica stabilita in domeniul calitatii este focalizata pe indeplinirea urmatoarelor obiective strategice :

Orientarea catre clienti
Serviciile si produsele pe care le oferim in cadrul societatii Eldomir Impex trebuie sa asigure indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor, precum si respectarea tuturor prevederilor legale si de reglementare aplicabile.

Pentru a indeplini acest obiectiv, cerintele, necesitatile si asteptarile clientilor exprimate sunt analizate si indeplinite in vederea satisfacerii cerintelor clientilor. Aceasta este principala noastra preocupare in toate activitatile pe care le realizam.

Eficienta si eficacitatea proceselor noastre interne
Procesele si activitatile realizate in cadrul Eldomir Impex trebuie sa se desfasoare in conformitate cu cerintele specificate in reglementarile legale (legi, ordonante, hotarari, si dispozitii) precum si in documentele Sistemului de management al calitatii (manualul managementului integrat, procedurile generale si specifice). Respectarea cerintelor trebuie sa asigure indeplinirea obiectivelor specifice ale proceselor prin utilizarea eficienta a resurselor financiare si umane disponibile.

Implicarea si constientizarea personalului societatii comerciale Eldomir Impex
Personalul care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea serviciilor si produselor realizate in cadrul societatii Eldomir Impex trebuie sa fie constientizat referitor la importanta, rolul si implicatiile pe care le au activitatile realizate asupra indeplinirii obiectivelor stabilite si asupra performantei globale a societatii Eldomir Impex.

De asemenea, conducerea societatii Eldomir Impex este constienta ca nu pot fi obtinute rezultate performante decat prin implicarea activa a tuturor angajatilor care lucreaza in cadrul societatii si, de aceea, depune toate eforturile pentru asigurarea unei competente adecvate si pentru instruirea si motivarea acestora.

Imbunatatirea continua a Sistemului de management al calitatii si a performantei globale a societatii Eldomir Impex
Prin monitorizarea continua a proceselor si serviciilor realizate, precum si prin evaluarea si analiza rezultatelor obtinute, sunt identificate cauzele care genereaza abateri si neconformitati fata de cerintele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor. Actiunile si masurile initiate pentru eliminarea acestora au ca scop imbunatatirea continua a performantelor serviciilor si proceselor precum si a Sistemului de management al calitatii implementat in cadrul societatii Eldomir Impex.

Scopul Manualului managementului integrat si procedurilor asociate acestuia (proceduri generale si specifice) este de a stabili regulile prin care politica este implementata, iar obiectivele strategice stabilite pot fi duse la indeplinire. Acestea constituie garantia, in fata tuturor partilor interesate, ca serviciile si produsele oferite de catre societatea Eldomir Impex vor satisface cerintele si asteptarile lor.

Fiecare Director de Departament are obligatia de a face cunoscute personalului din subordine continutul politicii calitatii si a obiectivelor strategice ale societatii Eldomir Impex. De asemenea, acestia au responsabilitatea de a stabili obiective specifice la nivelul entitatii pe care o coordoneaza, prin care sa se asigure realizarea obiectivelor strategice.

Prin acest document imi iau angajamentul sa sustin mentinerea politicii calitatii si sa asigur toate resursele necesare indeplinirii obiectivelor strategice, inclusiv imbunatatirea continua a serviciilor si performantei Sistemului de management al calitatii implementat si mentinut in cadrul societatii Eldomir Impex.


Director General,
Vasile DOGARESCU

Data: 05.01.2013

GALERIE FOTO
Calitate
Calitate
Mediu
Bilant